جلسه آموزشی بهره وری مدیریت سبز برگزار شد

درتاریخ 30/07/1402 جلسه آموزشی بهره وری مدیریت سبز باحضور کارشناسان واحدهای ستادی وکارکنان اداری مالی در سالن جلسات شبکه برگزار گردید.در این جلسه آموزشهای لازم توسط مدرسین تیم مدیریت سبزدر خصوص اهداف برنامه مدیریت سبز، چگونگی محاسبه و دستیابی به شاخصهای  وضعیت موجود ، اولویتهای اجرائی کمیته بهره وری با محوریت حاملهای انرژی صحبت نموده  اولویت شرایط ملی کشور را آب، انرژی، تچهیزات، پسماند و حمل و نقل داده شدودر آخر تاکید شد کلیه همکاران طرحهای پیشنهادی خود را به واحد بهره وری ارائه نمایند.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن