×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

قانون جوانی جمعیت

قانون جوانی جمعیت

بیشتر
روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات سال 1402

روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات سال 1402

بیشتر

مراکز تابعه

شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

17 روستای اصلی با جمعیت 5837نفر،32 روستای قمر و50 روستای سیاری تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه بوده که درحال حاضر 5مرکز خدمات جامع سلامت و 17خانه بهداشت در روستاهای اصلی فعال میباشند.شایان ذکر است ارائه خدمات توسط پزشک،ماما ،دارویارو بهورزان بصورت ماهیانه از روستاهای اقماری و بصورت سه ماهه از روستاهای سیاری صورت گرفته و در 6ماهه اول سال خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر بومی و غیر بومی در مناطق کوچ رو صورت می گیرد.

شبکه بهداشت فیروزکوه

رئیس مرکز:

دکتر سید عبدالمجیدحسینی

آدرس مرکز:

میدان راه آهن - شبکه بهداشت و درمان - طبقه دوم

شماره تلفن‌ها:

02176442980

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست