برگزاری جلسه هماهنگی با اداره بیمه سلامت شهرستان فیروزکوه در تاریخ 27/03/1403

روز یکشنبه مورخ 27/03/1403 جلسه ای با حضور جناب آقای عابدی ریاست محترم اداره بیمه سلامت شهرستان فیروزکوه ،جناب آقای دکتر حسینی( ریاست محترم شبکه بهداشت)، آقای دکتر صادق زاده (معاون بهداشتی)، خانم باقری(کارشناس مسئول گسترش) ،خانم اسفندیار(کارشناس گسترش) و پزشکان و ماماهای مراکز سلامت در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید. آقای عابدی در ابتدا آقای عابدی  در خصوص ارجاع الکترونیک بیماران در سامانه سیب و یا سامانه ERX توسط پزشکان نکاتی مطرح نمودند. در ادامه از پزشکان و ماماهای فعال در برنامه پزشک خانواده از سوی اداره بیمه سلامت تقدیر بعمل آمد .

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن