خانه بهداشت مهن

نام خانه

مهن

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی هفت تیر

نام روستاهای قمر

-

نام روستاهای سیاری

کرکوانه

بهورز

مرد

                                                  -

         زن

                                       شهین غندالی

         زن

                                                  -

سال تاسیس

1368

مالکیت

ندارد

آدرس

روستای مهن

تلفن

76408097

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

27

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

27

 

 

فایل‌ها