خانه بهداشت مهاباد

نام خانه

مهاباد

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی هفت تیر

نام روستاهای قمر

خمده

نام روستاهای سیاری

فرخ آباد-جلیل آباد

بهورز

مرد

سید احمد حسینی

زن

سیده رقیه یوسفیان

زن

-

سال تاسیس

1365

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای

تلفن

-

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

27

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

27

 

 

فایل‌ها