خانه بهداشت شهرآباد

نام خانه

شهرآباد

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی هفت تیر

نام روستاهای قمر

دهین

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

مرد

                                        عین الله ایلکا

         زن

                                      فاطمه مقدس نیا

         زن

                                     مهناز نژاد محمدی

سال تاسیس

1365

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای شهرآباد

تلفن

-

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

16

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

16

 

 

فایل‌ها