خانه بهداشت سله بن

 

نام خانه

سله بن

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی ارجمند

نام روستاهای قمر

سلمان –آسور –ورسخوران- سرآسیاب-طهنه-دریابک-وشتان

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

مرد

                                     محمد علی تبار

        زن

                                         گلبانو تبار

        زن

                                                 -

سال تاسیس

1361

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای سله بن

تلفن

-

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

6

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

27

 

 

فایل‌ها