پایگاه سرانزا

منطقه

فیروزکوه

فاصله تا اولین مرکز درمانی

17کیلومتر

نام پایگاه

سرانزا

فاصله تا پایگاه بعدی

13 کیلومتر

نوع پایگاه

جاده ای

فاصله تا پایگاه قبلی

20کیلومتر

مالکیت ساختمان

ملکی

تلفن پایگاه

76430155

نوع سازه پایگاه

نیمه اسکلت فلزی

وضعیت بی سیم ثابت

1 عدد

تاریخ تاسیس

1388

وضعیت بی سیم دستی

 1 عدد

وضعیت آب رسانی

آب روستائی

وضعیت دکل

1 عدد

وضعیت برق رسانی

برق سراسری

کد آمبولانس فعال

7203-x

سوخت گرمایشی

نفت سفید

نوع تحویل کد

تحویل پایگاه

وضعیت استقلال

مستقل

ش شهربانی کد

321 الف12

مساحت زیر بنا

100متر

وضعیت بیمه بدنه و ثالث

کامل

پارکینگ

دارد

وضعیت تجهیزات درمانی

بدون شوک و ونتیلاتور

تعداد اتاق ها

2

 

 

فایل‌ها