خانه بهداشت ارجمند

نام خانه

ارجمند

نام مرکز بهداشتی و درمانی

شهری و روستایی ارجمند

نام روستاهای قمر

وزنا زرمان اندریه آسور بهان – شادمهن-نجفدر

نام روستاهای سیاری

-

بهورز

مرد

                           سید علی اصغر امیر ارجمندی

         زن

                                     احترام بهبودی

          زن

                                                  -

سال تاسیس

1361

مالکیت

به نام شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

آدرس

روستای ارجمند

تلفن

76413412

مسافت تا مرکز بهداشتی و درمانی

300 متر

مسافت تا مرکز بهداشت شهرستان

33

 

 

فایل‌ها