اطلاعیه جذب کارشناس مامایی مرکز خدمات جامع سلامت شهید باهنرحصاربن

این شبکه در نظر دارد جهت تکمیل کادر بهداشتی خود در مراکز خدمات جامع سلامت شهید باهنرحصاربن، نسبت به جذب یک نیروی کارشناس مامایی در قالب قرارداد بیمه روستایی اقدام نماید . متقاضیان جهت درخواست و تحویل مدارک به واحد گسترش (شبکه بهداشت فیروزکوه-جنب میدان آهن ) مراجعه نمایند.

                                                                                                                                                      شماره تماس جهت هماهنگی  :    02176401250

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن