اطلاعیه جذب کارشناس مامایی جهت پایگاه سلامت ارجمند

این شبکه در نظر دارد جهت تکمیل کادر بهداشتی خود در مرکز خدمات جامع سلامت شهید فرزین ارجمند(پایگاه سلامت ضمیمه ارجمند)، نسبت به جذب یک نیروی کارشناس مامایی جهت گذراندن طرح نیروی انسانی اقدام نماید . متقاضیان جهت درخواست و تحویل مدارک به واحد گسترش (شبکه بهداشت فیروزکوه-جنب میدان آهن ) مراجعه نمایند.

شماره تماس جهت هماهنگی  :    02176401250

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن