اطلاعیه جذب بهورز زن و مرد

شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه در نظر دارد جهت تکمیل کادر بهداشتی خود نسبت به جذب 7 نیروی بهورز زن درخانه های بهداشت( لزور-هرانده-حصاربن-جیلیزجند-شهرآباد-دهگردان و سله بن) و 3بهورزمرد در خانه های بهداشت(سیمین دشت-مهاباد-سله بن) اقدام نماید . متقاضیان دارای شرایط بومی و سن حداکثر26سال(درصورت متاهل بودن و یک فرزند یک تا 5سال حداکثر تا 28سال) جهت درخواست و تحویل مدارک به واحد گسترش ( مرکز بهداشت جنب میدان راه آهن ) مراجعه نمایند. (مهلت ثبت نام از تاریخ5/3/1403الی10/3/1403)

                                                                                                                   شماره تماس جهت هماهنگی  :    02176401250

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن