پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
  
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحد های ستادی > امور دارویی  

واحد امور دارويي يكي از واحدهاي ستادي شبكه  بهداشت و درمان فيروزكوه زير نظر كارشناس مسئول دارويي مي باشد و تلاش مي كند با ايجاد هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي در جهت بهبود ارائه خدمات گام بردارد.

اهم وظايف اين واحد به شرح زير است:

1-توزيع اقلام تنظيم خانواده جهت خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش شبكه

2-برآورد نياز و تامين اقلام دارويي وبهداشتي،تجهيزات پزشكي،دندانپزشكي وآزمايشگاهي با هماهنگي هاي درون بخشي با واحد هاي مربوطه

3-نظارت بر نگهداري صحيح اقلام تامين شده در انبار دارويي

4-توزيع اقلام تامين شده به مراكز بهداشتي درماني وپايگاه هاي تحت پوشش وبرخي واحدهاي ستادي براساس طرح ها و فعاليت هاي مربوطه

5-بازديد و پايش ونظارت در خصوص فعاليت هاي واحد هاي ارائه خدمات دارويي شامل انبار دارويي و مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش

6-بررسي روند مصرف اقلام دارويي وجابجايي دارو ها به منظور اجتناب ازانقضاء تاريخ مصرف داروها

7-نظارت به صحت قيمت گذاري نسخ براساس آخرين تعرفه هاي ابلاغي

8-جمع آوري آمار مراكز بهداشتي درماني وتهيه امار نسخ ومبالغ دريافتي و هزينه هاي داروخانه هاي مراكز تحت پوشش و گزارش آمار فعاليت هاي انجام يافته در واحد امور دارويي ستاد به معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

9-برگزاري كلاس هاي آموزشي وبرنامه هاي بازآموزي وانجام آزمون بهورزان ،كاردان وكارشناس مربيان شبكه جهت ارتقاء سطح آگاهي و مهارت در زمينه دارويي

10-بازديد وپايش ونظارت در خصوص فعاليت هاي داروخانه هاي شهري و مركز تهيه وتوزيع اقلام دارويي غير مجاز(باشگاه بدنسازي ،عطاري ها و ...) وارائه آمار وگزارش به معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

11- همكاري با واحد آگاهي  نيروي انتظامي  وتعزيرات شهرستان در خصوص اقلام دارويي غير مجاز مكشوفه 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
آدرس : فیروزکوه، میدان راه آهن، شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

تلفن : 76442627-76442130- 021
پست الکترونیک : fnh@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.