پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
  
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحد های ستادی > ارتباطات و آموزش سلامت  

 

واحد آموزش سلامت

 هدف کلی واحد آموزش سلامت:

توانمند سازی کارکنان ومردم جهت جلب مشارکت آنان به منظور حفظ وتا مین و ارتقاء سطح سلا مت خود وجامعه

اهم فعالیتهای آموزش سلامت به سه بخش تقسیم میگردد:

مسئولیت آموزشی
نظارت بر فرآيند طراحی و تدوين استانداردهای توليد رسانههای آموزشی و نظارت
بر فرآيند توليد ، تهيه و تدوين استانداردهای ارزشيابی ونظارت بر مداخلات آموزشی

مسئولیت ارتباطاتی
توسعه ارتباط برون بخشی ، جذب و سازماندهی و توانمند سازیرابطین
آموزشی سازمانها

مسئولیت اطلاعاتی
جمع آوری و تحليل و ارايه اطلاعات و گزارش ادواری در زمينهاطلاعات تخصصی به منظور طراحی مداخلات آموزش سلامت

 

شرح وظايف واحد آموزش سلامت

-اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از طرفواحد آموزش سلامت معاونت بهداشت دانشگاه

-برنامه ريزي براي انجام نياز سنجي آموزشيبراساس اولويت هاي سلامت شهرستان

-برگزاري هفته سلامت

-هماهنگي جهت اجرا طرح هاي پژوهشي

- بررسیوتعيين مشکل اولويت دار  شهرستان

-طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصلاز نيازسنجي آموزشي وساير شواهد در شهرستان. .

-ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت ونظارت بررعايت استانداردهاي در فرايندآموزشسلامت شهرستان.

-مشاركت درطراحي واجراي بسيج هاي اطلاع رسانيآموزشي در سطح شهرستان.

-جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبردبرنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان.

-مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي ترويجسبك زندگي سالم با استفاده از رويكردهاي مناسب در شهرستان

-مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي مرتبطبا مناسبت هاي سلامت در سطح شهرستان.

-جمع آوري،تحليل، گزارش آمار و ارائه اطلاعات فعاليتهاي آموزش سلامت مراكز بهداشتي درماني تابعه به واحد آموزش سلامت معاونت

-بر نامه ريزی جهت برگزاری دوره هایآموزشی درون بخش

- پايش وارزشيابی دوره های آموزشی
 -تهیه،توزیع و آرشیو رسانه های آموزشی

-تشكيل كميته هاي آموزشي و نظارت بر رسانه هاي توليدی
- نظارت بر فرايندتهيه وتوزيع رسانه ها
- هماهنگی وهمکاری با نهادهای برون بخش جهت برگزاری دوره های آموزشی
- پايش ونظارت مستمر بر روند فعاليتهای آموزشی درواحدهای تابعه مرکز

-برگزاری کارگاههای آموزشی و ارزشیابی آنها در جهت ارتقاءکیفیت اجرا

-اطلاع رسانی به گروههای هدف در خصوص مناسبتهای خاص بهداشتی از طریق طراحی و برگزاری بسیجهای اطلاع رسانی.

-جمع آوری، تحلیل وگزارش اطلاعات فعالیتهای آموزشی شاخص های هدف برنامه و تهیه گزارشات عملکرد بصورت کامل.

--پايش وارزشيابي برنامه هاي اجرايي شهرستان ومراكز بهداشتي درماني وخانه هاي بهداشتوگزارش نارسائيها و تنگناه ها همراه باپيشنهاد راه حل هاي مناسب موردي براي بهبودروشهاي اجرايي

- ارتباط مستمر با سازمانهاوارگانهاي موثر در سلامت جامعه در جهت جلب مشاركت وهمكاري آنها در آموزش بهداشت

-برنامه ريزي آموزشي جهت كار آموزي وكارورزي وتقسيم دانشجويان رشته هاي مختلفدر واحدهای مرتبط

-پايش وارزشيابی فعاليتهایآموزشی دانشجويان

-آموزش مجموعه کتب "بسیجی الگوی زندگی سالم"جهت کلیه مسئولین آموزشی فرهنگی پایگاههای بسیج سطح شهرستان

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
آدرس : فیروزکوه، میدان راه آهن، شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

تلفن : 76442627-76442130- 021
پست الکترونیک : fnh@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.