پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
  
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحد های ستادی > بهداشت حرفه ای  

شرح وظایف بهداشت حرفه ای:

1)بازدیدوبازرسی ازکارگاههاوکارخانجات درچهاربخش (صنعت-خدمات- کشاورزی –معدن)

2)شناسایی،ارزشیابی وحذف وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار جهت ارتقاءسطح سلامت شاغلین.

3)پیگیری ونظارت برروند انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری ازبیماریهای ناشی ازکار.

4)پایش مراکزشهری وروستایی (رده های میانی) وخانه های بهداشت وبهورزان .

5)نظارت برکارمراکزبهداشت کار وخانه های بهداشت کارگری درکارخانجات.

6)نظارت برتامین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی باانجام نمونه برداری مستمر میکروبی باهمکاری آزمایشگاه آب در سطح صنایع منطقه  .

7)پیگیری ونظارت برجذب دانش آموختگان رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی درکارخانجات.

8)برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی جهت کارفرمایان ،مدیران ،مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات پزشکان دوره دیده طب کار ،کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای وشاغلین .

9)اندازه گیری صدا ،روشنایی ،گازوبخارات موادشیمیایی وارزیابی پوسچراندامهای فوقانی ومقایسه بااستانداردهای کشوری واقدام درجهت اصلاح شرایط محیط کاربه روش فنی ومهندسی ( طرح ارگونومی ) .

10)صدورمجوزهای بهداشتی به کارخانجات.

11)نظارت براصلاح شرایط محیط کار کارخانه هایی که مشاغل سخت وزیان درآنها درکمیته کارهای سخت وزیان آوراستان به تصویب رسیده است .

12)نظارت وپیگیری درخصوص تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ونصب آن درایستگاههای کارکارگران.

13)نظارت وپیگیری درخصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی وموارد مطروحه درجلسات مذکور.

14)معرفی کارفرمایان کارگاههای متخلف ازقانون کار به شعبه قضایی شهرستان

15)تهیه وتدوین گزارش کارشناسی بعد ازبازدید ازصنایع واعلام نواقص بهداشت محیط کار به مدیران کارخانجات جهت اصلاح شرایط نامناسب کارباموعد مقرر.

16)جمع بندی آمارها ی ماهیانه – شش ماهه وسالیانه ومحاسبه شاخص ها وارسال آنها به معاونت بهداشتی دانشگاه.

17)شرکت درکارگاهها وهمایشهای برگزار شده ودوره های بازآموزی

18)نظارت برتامین تاسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاهها وکارخانجات براساس آیین نامه های مصوب .

19)نظارت براجرای طرحهای بقا(بهداشت قالی بافان – طرح مشترک جهادکشاورزی ووزارت بهداشت )طرح اندازگیری وکنترل صدا-طرح سنجش وساماندهی روشنایی محیط کار – طرح سلیکوزیس-طرح معادن – طرح ارگونومی – طرح تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی - طرح بهداشت کشاورزان(طرح مشترک جهادکشاورزی ووزارت بهداشت ) وطرح تدوین پروفایل نمایه ایمنی شیمیایی شهرستان

  

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
آدرس : فیروزکوه، میدان راه آهن، شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

تلفن : 76442627-76442130- 021
پست الکترونیک : fnh@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.