دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨ - 
1 2
  
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفی واحد های ستادی > گسترش  

شرح وظایف واحد گسترش

 • نظارت بر واحدهای بهداشتی( خانه ها و مراکز بهداشتی درمانی) براساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • پیگیری اجرای پروژه های جدید عمرانی مربوط به سیستم خدمات بهداشتی
 • تعیین نیازها و اولویتهای منابع گسترش و برآورد نیروی انسانی و ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی و پیگیری درخواستها و تجهیز مراکز و خانه های بهداشت
 • ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی (پایش عملکرد مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش)
 • هماهنگی و همکاری بر اجرای برنامه های جاری بهداشتی در منطقه
 • گزارش تنگناها و نارسایی های موجود بهداشتی و پیشنهاد راه حل مناسب
 • هماهنگی با مسئولین ذیربط و برنامه ریزی پایش خانه های بهداشت و پیگیری فیدبک بازدیدها
 • تهیه و توزیع فرم های آماری ، داخل پرونده و دفاتر ثبت خانه ها و مراکز
 • نظارت ، پیگیری ، هماهنگی و اجرای درست برنامه بیمه روستایی
 • تامین پزشک و ماما در راستای برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش
 • پایش عملکرد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سطح منطقه
 • هماهنگی با ادارات مرتبط با شبکه در اجرای سیاستهای بهداشتی شبکه بهداشت و  برنامه پزشک خانواده
 • تشکیل جلسات آموزشی با پزشکان و ... در راستای اهداف بهداشتی و برنامه پزشک خانواده
 • هماهنگی با معاونت و پاسخ به نامه های ارسالی
 • ارسال آمارهای مرتبط با واحد و تجلیل آنها
 • پیگیری و هماهنگی با معاونت درخصوص تامین منابع انسانی ( طرحی و ...)
 • ثبت اطلاعات مرتبط با سامانه سلامت ایرانیان
 • برنامه ریزی و برگزاری کلاس های بازآموزی بهورزان و کاردان مربیان و هماهنگی با واحدهای آموزش دهنده ، نقلیه و کارپردازی،
 • پیگیری تعمیرات و تجهیزات خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی
 • پیگیری و  واریز فیش برق و آب و گاز مراکز و خانه های بهداشت
 • تحویل وسایل شوینده ، لوازم اداری خانه های بهداشت
 • پیگیری ثبت نام و تدارک سوخت (نفت و گازوئیل) خانه های بهداشت
 • هماهنگی و برگزاری آزمون بهورزی نیمه اول سال و آنالیز آزمون و ارائه به واحدها و برنامه ریزی برای اهداف مرتبط
 • برگزاری جلسه شورای بهورزی و پیگیری مصوبات جلسه
 • برگزاری جشن بهورزی و اهدای جوایز به آنان
 • جمع آوری زیج حیاتی و تجزیه و تحلیل آنها و اراده به واحدهای مرتبط
 • تحویل کلیه نامه ها ، دستورالعمل و بخش نامه های ارسالی از واحدهای ستادی به کلیه مراکز و خانه های بهداشت
 • برنامه ریزی در جهت مشارکت بخشهای مختلف توسعه به منظور ارتقاء سلامت جامعه تحت پوشش
 • هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه به منظور جلب مشارکت آنها در برنامه های بهداشتی
 • برنامه ریزی و هماهنگی با واحد جهت برگزاری کلاسهای آموزشی منظم هفتگی در جهت افزایش دانش داوطلبان سلامت در مرکز مجری برنامه رابطین( از جمله بهداشت خانواده در جهت اجرای برنامه سالمندان)
 • جذب داوطلبان متخصص در قالب رابطین ادارات
 • برگزاری مراسم روز جهانی داوطلب و تقدیر از حامیان سلامت
 • پایش ، نظارت بر اجرای برنامه داوطلبان سلامت و ارزشیابی مرکز مجری برنامه داوطلبان سلامت
 • تشکیل کمیته های داوطلبان سلامت با حضور کارشناسان ، مربیان ، و داوطلبان در جهت استفاده از تجربیات یکدیگر به منظور پیشرفت برنامه 
   دانلود فایل : کارشناس پزشک مرکز.jpg           حجم فایل 26 KB
   دانلود فایل : شرح وظایف مراقب سلامت.jpg           حجم فایل 29 KB
   دانلود فایل : شرح وظایف کارشناس روان.jpg           حجم فایل 29 KB
   دانلود فایل : شرح وظایف کارشناس تغذیه.jpg           حجم فایل 32 KB
   دانلود فایل : شرح وظایف بهورز.png           حجم فایل 25 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
آدرس : فیروزکوه، میدان راه آهن، شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

تلفن : 76442627-76442130- 021
پست الکترونیک : fnh@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.