چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧ - 
1 2
  
 
منو اصلی
صفحه اصلي > دستورالعمل ها - آئین نامه ها > واحد مبارزه با بیماریها > بیماریهای واگیر  
   دانلود فایل : هپاتیت بی.pdf           حجم فایل 2838 KB
   دانلود فایل : منتقله از آب و غذا.pdf           حجم فایل 16252 KB
   دانلود فایل : مالاریا.pdf           حجم فایل 585 KB
   دانلود فایل : لپتوسپيروز.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود فایل : گال و پديكلوزيس.pdf           حجم فایل 764 KB
   دانلود فایل : کالازار.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود فایل : فلج شل حاد.pdf           حجم فایل 723 KB
   دانلود فایل : عفونت بیمارستانی.pdf           حجم فایل 2097 KB
   دانلود فایل : طغیان آب وغذا.pdf           حجم فایل 440 KB
   دانلود فایل : شيگلوز.pdf           حجم فایل 384 KB
   دانلود فایل : سل (2).pdf           حجم فایل 9684 KB
   دانلود فایل : سرخجه مادرزادی.pdf           حجم فایل 374 KB
   دانلود فایل : راهنماي سرخجه .pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود فایل : راهنماي سرخجه .pdf           حجم فایل 289 KB
   دانلود فایل : راهنماي بررسي و مبارزه با ديفتري.docx           حجم فایل 74 KB
   دانلود فایل : راهنمای آموزشی و دستورالعمل ک.docx           حجم فایل 211 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل واکسیناسیون.pdf           حجم فایل 433 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل هاری.pdf           حجم فایل 744 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل مراقبت مالاریا.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل مراقبت انفلوانزا در سال 1390.pdf           حجم فایل 188 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل مراقبت انفلوانزا .pdf           حجم فایل 461 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل كشوري فلج اطفال.docx           حجم فایل 72 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل عوارض واکسیناسیون.pdf           حجم فایل 387 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل سرخک جدید.pdf           حجم فایل 3873 KB
   دانلود فایل : جذام.pdf           حجم فایل 511 KB
   دانلود فایل : جذام (2).pdf           حجم فایل 985 KB
   دانلود فایل : تیفوئید.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود فایل : تب مالت.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود فایل : تب کریمه - کنگو.pdf           حجم فایل 77682 KB
   دانلود فایل : بیماری کیست هیداتیک.docx           حجم فایل 159 KB
   دانلود فایل : بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان.pdf           حجم فایل 1308 KB
   دانلود فایل : بوتولیسم.pdf           حجم فایل 372 KB
   دانلود فایل : ایمن سازی.pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود فایل : ایمن سازی (2).pdf           حجم فایل 3304 KB
   دانلود فایل : آنتراکس.docx           حجم فایل 154 KB
   دانلود فایل : اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن.pdf           حجم فایل 3278 KB
   دانلود فایل : zanjre.pdf           حجم فایل 557 KB
   دانلود فایل : sti guideline-behvarz.pdf           حجم فایل 173 KB
   دانلود فایل : hiv.aids.pdf           حجم فایل 538 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه
آدرس : فیروزکوه، میدان راه آهن، شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه

تلفن : 76442980- 021
پست الکترونیک : fnh@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.